Vkhutemas

Vchutemas

1984, 45 min, 16mm, colour
© SREDAFILM GmbH 2023